AIG dừng mọi hoạt động bảo hiểm và đầu tư vào than và cát dầu

(Webbaohiem) – AIG vừa đưa ra cam kết cho biết, hãng sẽ không còn đầu tư hoặc cấp bảo hiểm cho việc xây dựng bất kỳ nhà máy nhiệt điện than mới, mỏ than nhiệt hoặc cát dầu nào. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.

AIG dừng đầu tư vào than đá

Đồng thời, AIG cũng ngay lập tức ngừng đầu tư vào hoặc bảo hiểm rủi ro vận hành mới của các nhà máy nhiệt điện than, mỏ than nhiệt hoặc cát dầu.

Trong một tuyên bố tuần trước, AGI cho biết, quy định này áp dụng cho các khách hàng thu được 30% doanh thu trở lên từ các ngành này hoặc tạo ra hơn 30% sản lượng năng lượng từ than đá.

AIG cũng đã cam kết loại bỏ việc bảo hiểm đối với tất cả các rủi ro bảo hiểm hoạt động hiện có và ngừng đầu tư mới vào những khách hàng thu được 30% doanh thu trở lên từ nhiệt điện than, mỏ than nhiệt hoặc cát dầu, hoặc tạo ra hơn 30 % sản lượng năng lượng của họ từ than đá, tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2030 hoặc sớm hơn.

AIG cho biết các động thái kể trên là một phần trong cam kết đạt được mức phát thải khí nhà kính ròng bằng 0 trên các danh mục đầu tư và bảo hiểm toàn cầu của mình vào năm 2050 hoặc sớm hơn.

Ông Peter Zaffino, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AIG, nhấn mạnh: “Dẫn đầu sự thay đổi trong một thế giới đang thay đổi đòi hỏi phải là một công ty hành động – và với tư cách là công ty dẫn đầu thị trường, AIG cam kết thiết lập tiêu chuẩn cho các hành động của chúng tôi”.

Ông nói rằng các hành động này “là một bước tiến quan trọng đối với AIG, những khách hàng mà chúng tôi phục vụ và cộng đồng toàn cầu nơi chúng tôi sống và làm việc”.

Ông bổ sung thêm: “AIG tập trung vào thực tế của biến đổi khí hậu. Dữ liệu về biến đổi khí hậu là rõ ràng và chúng tôi tin rằng AIG có thể là chất xúc tác cho sự thay đổi tích cực nhờ sự tập trung vào những tiến bộ bền vững và mở rộng năng lượng tái tạo”.

Công ty bảo hiểm cho biết trong những tháng tới họ sẽ chia sẻ các mục tiêu dựa trên khoa học nhằm tiến tới lộ trình đạt phát thải ròng bằng không, bao gồm cả việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch theo kế hoạch.

AIG dừng đầu tư than đá 2

Dưới đây là các hành động khí hậu cụ thể mà AIG đã công bố vào tuần trước:

  • Cam kết đạt mức phát thải khí nhà kính ròng bằng 0 trong các danh mục đầu tư và bảo hiểm của mình vào năm 2050, hoặc sớm hơn;
  • Tái khẳng định cam kết phát thải ròng hoạt động bằng không vào năm 2050, hoặc sớm hơn;
  • Cam kết sử dụng 100% năng lượng tái tạo cho các hoạt động của AIG vào năm 2030 hoặc sớm hơn;
  • Cam kết sử dụng các mục tiêu giảm phát thải dựa trên cơ sở khoa học, phù hợp với khoa học khí hậu mới nhất để đáp ứng các mục tiêu của Thỏa thuận Paris;
  • Cam kết ngay lập tức không đầu tư hoặc cấp bảo hiểm cho việc xây dựng bất kỳ nhà máy nhiệt điện than mới, mỏ than nhiệt điện hoặc cát dầu nào;
  • Cam kết ngay lập tức không còn đầu tư hoặc bảo hiểm rủi ro vận hành mới của nhà máy nhiệt điện than, mỏ nhiệt điện than hoặc cát dầu cho những khách hàng có từ 30% doanh thu trở lên từ các ngành này, hoặc tạo ra nhiều hơn 30% sản lượng năng lượng của mình từ than đá;
  • Cam kết loại bỏ dần việc bảo hiểm mọi rủi ro bảo hiểm hoạt động hiện có và ngừng đầu tư mới vào những khách hàng có từ 30% doanh thu trở lên từ nhiệt điện than, mỏ than nhiệt hoặc cát dầu, hoặc tạo ra hơn 30% sản xuất năng lượng từ than vào ngày 1 tháng 1 năm 2030, hoặc sớm hơn; và
  • Cam kết ngay lập tức không đầu tư hoặc cung cấp bảo hiểm cho bất kỳ hoạt động thăm dò năng lượng mới nào ở Bắc Cực.

Thảo Phương (chuyển ngữ).