AIA Vietnam tăng vốn điều lệ

Công ty TNHH Bảo hiểm Quốc tế Mỹ (AIA Việt Nam) vừa được Bộ Tài chính chấp thuận cho phép tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng, nhằm tăng cường năng lực tài chính và mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.
Ông Kenneth Juneau, Tổng giám đốc AIA Việt Nam cho biết, việc tăng vốn điều lệ không chỉ nhằm mục đích tuân thủ theo quy định của Nhà nước mà còn giúp Công ty có nguồn vốn đủ mạnh để đảm bảo các cam kết bảo hiểm và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Theo số liệu mới công bố của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, phí bảo hiểm mới khai thác thực thu trong quý II/2007 của AIA Việt Nam tăng 40,86% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng trung bình 25,81% của thị trường.

Xét về doanh thu phí bảo hiểm (bao gồm doanh thu phí bảo hiểm mới khai thác và doanh thu phí bảo hiểm tái tục), AIA Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng 8,57%. Về số lượng hợp đồng mới trong kỳ, toàn bộ thị trường tăng trung bình 10,5% đối với sản phẩm chính và14,78% đối với sản phẩm bổ trợ.

Đối với hai chỉ tiêu này, AIA Việt Nam đều đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn mức trung bình, tương ứng l27,58% cho sản phẩm chính và 23,34% cho sản phẩm bổ trợ.

TBKTVN

Comments are closed.