ACE Life coi trọng Việt Nam

(baodautu.vn) Ông David Wolf Chủ tịch ACE Life Toàn cầu cho biết, ACE Life Việt Nam là hình mẫu để xây dựng các mô hình hỗ trợ và phát triển đội ngũ kinh doanh cho các công ty bảo hiểm nhân thọ của Tập đoàn ACE.

Mới đây, ông Lâm Hải Tuấn, Tổng Giám đốc ACE Việt Nam cũng vừa được thăng cấp lên vị trí Phó Chủ tịch Cấp cao ACE Life Toàn cầu, kiêm Tổng Giám đốc ACE Life Việt Nam.

Theo ACE, đây là trường hợp thăng cấp ngoại lệ, lần đầu tiên Tổng Giám đốc tại một quốc gia được thăng cấp lên vị trí Phó Chủ tịch Cấp cao. Theo cơ cấu của Tập đoàn ACE, chỉ có Tổng Giám đốc của Khu vực mới được bổ nhiệm lên vị trí này.

Theo ông David Wolf, ông Lâm Hải Tuấn còn là chuyên gia cố vấn cho các công ty bảo hiểm nhân thọ của tập đoàn ACE trên toàn thế giới, đặc biệt là Châu Á Thái Bình Dương. Năm 2009, ông Lâm Hải Tuấn và đội ngũ quản lý của mình đã chia sẻ những quy chuẩn hoạt động tốt nhất với tất cả các công ty bảo hiểm nhân thọ của tập đoàn ACE.

Mới đây, ACE Life Việt Nam cũng đã công bố doanh thu phí bảo hiểm năm 2009 đạt  490 tỷ đồng, đạt 159% doanh thu năm 2008. Đây là mức tăng trưởng kỷ lục kể từ khi bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2005.

ACE Life Việt Nam là công ty bảo hiểm nhân thọ đang giữ vị trí dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ về mệnh giá sản phẩm, với giá trị bảo hiểm trung bình là trên 300 triệu đồng/hợp đồng. Trong năm 2009, thị phần doanh thu mới của ACE Life chiếm gần 10% ngành bảo hiểm nhân thọ. Đây cũng là công ty đầu tiên giới thiệu dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Kế hoạch Tài chính Trọn đời vào thị trường Việt Nam.

Chí Tín

Comments are closed.