ACE lên hạng trong bảng xếp hạng Barron’s 500 và Forbes 2000

(baodautu.vn) Với kết quả hoạt động vượt bậc trong năm 2009, Tập đoàn ACE không chỉ trụ vững mà còn lên hạng đáng kể trong danh sách 500 công ty lớn tốt nhất tại Mỹ và Canada năm 2010 do tạp chí Barron’s bình chọn.
Cụ thể, Tập đoàn được xếp hạng 117, dựa trên phân tích dòng tiền mặt từ lãi đầu tư và tăng trưởng doanh thu. Năm 2009, ACE xếp hạng 382, và vị trí cao nhất trong 5 năm trước đó là 181 (vào năm 2008).

Tương tự, ACE cũng lên hạng trong danh sách 2000 công ty dẫn đầu thế giới do tạp chí Forbes bình chọn. ACE xếp thứ 201 trong bảng tổng sắp và thứ 15 trong các công ty bảo hiểm trên toàn cầu, dựa vào các tiêu chí được tính điểm ngang nhau bao gồm doanh thu, lợi nhuận, tài sản và giá trị thị trường. Năm ngoái, ACE xếp hạng 277, và hạng cao nhất trong 5 năm trước đó là 248 (vào năm 2005).

P.V

Đầu tư điện tử

Comments are closed.