ABBank cùng Prévoir bảo hiểm chủ tài khoản doanh nghiệp

abbank.jpgLãnh đạo doanh nghiệp mở tài khoản tại Ngân hàng An Bình (ABBank) được bảo hiểm rủi ro toàn diện từ sản phẩm của Prévoir Việt Nam.
Đây là chương trình mới của ABBank, bắt đầu triển khai từ tháng 7/2008.

Chương trình này áp dụng cho các tài khoản doanh nghiệp có số dư bình quân một tháng trên tài khoản thanh toán trên 100.000.000 đồng; quyền lợi bảo hiểm tương ứng là trong suốt một năm.

Căn cứ vào số dư bình quân hàng tháng trên tài khoản thanh toán của khách hàng doanh nghiệp, ABBANK sẽ tặng lãnh đạo doanh nghiệp đó sản phẩm “Bảo hiểm rủi ro toàn diện cho khách hàng doanh nghiệp”của Công ty Bảo hiểm Prévoir Việt Nam.

Trong trường hợp cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp gặp rủi ro, giá trị bảo hiểm sẽ lên tới 50.000.000 đồng cho mỗi thành viên được bảo hiểm (từ 18 -59 tuổi). Người được bảo hiểm còn được hỗ trợ một phần chi phí điều trị y tế trong thời gian nằm viện với giá trị bảo hiểm 400.000 đồng/mỗi ngày.

Ngoài ra, với những tài khoản mở mới, ABBank miễn toàn bộ phí giao dịch tài khoản tiền gửi thanh toán trong 3 tháng đầu tiên; tiền gửi thanh toán tại tài khoản được kết hợp với sản phẩm tiền gửi đầu tư qua đêm và tiền gửi lãi suất bậc thang…

Theo VnEconomy

 

Comments are closed.