aanhquancodon. Nhận tiền BHXH

Em làm tại một công ty ở Bình Dương. Sau khi thôi việc ở công ty, em có làm thủ tục nhận tiền BHXH. Mọi thủ tục đã hoàn tất nhưng do có trục trặc về giấy tờ nên em chưa thể tới nhận tiền được. Vì thế em xin cho em hỏi nếu em chưa tới nhận được thì số tiền đó có bị làm sao không? và nếu em tới nhận trễ thì có ảnh hưởng gì không?
Nếu thủ tục nhận trợ cấp BHXH 1 lần đã hoàn tất thì bạn đến BHXH nơi bạn đã nộp hồ sơ để nhận tiền trợ cấp bất cứ lúc nào trong giờ làm việc, tuy nhiên nếu bạn nhận quá chậm thì số tiền sẽ bị trượt giá (khi đã nộp hồ sơ rồi).

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

Comments are closed.