AAA được trao tặng Giải thưởng TRÍ TUỆ Việt Nam 2008

ttvn2008.jpg????c pha?t ?ô?ng va? bi?nh cho?n t?? ?â?u n?m 2008 b?i T?p chí Trí Tu?, d??i s? b?o tr? c?a B? Giáo d?c & ?ào t?o, Phòng Th??ng m?i & Công nghi?p Vi?t Nam, Uy? ban Qu?c gia v? H?p tác Kinh t? Qu?c t? – B? Công Th??ng và H?i Doanh nghi?p Tr? Vi?t Nam, theo ý ki?n ch? ??o c?a Ban Thi ?ua Khen th??ng Trung ??ng; Gi?i th??ng Trí Tu? Viê?t Nam 2008 là m?t gi?i th??ng nh?m tôn vinh các s?n ph?m/ d?ch v? có nhi?u c?i ti?n, ???c ng??i tiêu dùng ?a chu?ng và ?ánh giá cao.

Để đạt giải thưởng, sản phẩm/ dịch vụ phải ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại và có khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Giải thưởng được bình xét và bầu chọn qua hai vòng bởi bạn đọc và Hội đồng ban giám khảo là những nhà chuyên môn uy tín.

Hết quý I năm 2008, BTC đã nhận được qua thư điện tử, qua thư tay, thư bưu điện, qua facsimile 43.277 phiếu bình chọn, hàng vạn ý kiến góp ý, giới thiệu, bình luận. Sau hai giai đoạn bình chọn, từ 353 doanh nghiệp tham gia, BTC đã chọn ra 60 đơn vị có số phiếu bình chọn cao trong 15 ngành hàng để tiến hành trao giải vào giữa tháng 6 vừa qua tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội). Tham dự lễ trao giải có Giáo sư Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH-CĐ ngoài công lập VN, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt giải thưởng, và các cán bộ lãnh đạo của các Bộ – Ngành có liên quan.  

        Bảo hiểm AAA vinh dự là một trong năm doanh nghiệp trong nhóm ngành hàng Ngân hàng – Bảo hiểm – Chứng khoán nhận giải thưởng này. Bốn doanh nghiệp còn lại là: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ ACE Life, Ngân hàng TMCP Quân Đội.

(Bảo hiểm AAA)

 

Comments are closed.