9 tháng đầu năm: Bảo hiểm Bảo Việt lãi gần 300 tỷ đồng

Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) cho biết, tính đến hết tháng 9/2016, tổng doanh của Tổng công ty thu ước đạt trên 5.400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 300 tỷ đồng.

bao-hiem-bao-viet-9-thang-dau-nam

Cả năm 2016, Bảo hiểm Bảo Việt dự định về đích với tổng doanh thu đạt trên 7.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 375 tỷ đồng.

Hiện Bảo hiểm Bảo Việt là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường ở các sản phẩm chủ chốt như bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm học sinh.

Mới đây, Tổng công ty vừa ra mắt công ty thành viên thứ 69 là Công ty Bảo Việt Mỹ Đình, trở thành DNBH có mạng lưới rộng lớn nhất toàn ngành. Bảo Việt Mỹ Đình dự kiến khoảng 100 tỷ đồng năm 2017. Việc mở rộng hệ thống phân phối cùng với việc đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ cũng chứng tỏ bước chuyển mình quan trọng trong quá trình phát triển cả về lượng và chất của DN đang đứng đầu về bảo hiểm bán lẻ này.

Theo (ĐTCK)

Comments are closed.