7 tháng, bảo hiểm tái đầu tư nền kinh tế 218.570 tỷ đồng

Theo báo cáo nhanh về thị trường bảo hiểm Việt Nam của Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), tính đến hết tháng 7/2017, tổng doanh thu phí bảo hiểm của toàn thị trường ước đạt 57.001 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ 2016.

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 22.701 tỷ đồng, tăng 10,44%; doanh thu phí lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 34.300 tỷ đồng, tăng 31,4%).

Xem thêm: bảo hiểm nào tốt cho bé, bảo hiểm thai sản Bảo Việt, bảo việt an gia

Tính đến hết tháng 7, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 267.645 tỷ đồng, tăng 15,8% cùng kỳ 2016, trong đó tài sản của khối phi nhân thọ là 70.333 tỷ đồng, khối nhân thọ là 197.312 tỷ đồng.

7 tháng đầu năm, ngành bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế khoảng 218.570 tỷ đồng, tăng 20,2% cùng kỳ 2016, trong đó khối phi nhân thọ tái đầu tư 35.460 tỷ đồng; khối nhân thọ là 183.110 tỷ đồng.

Theo (ĐTCK)