6 tháng, ước bồi thường hơn 4.035 tỷ đồng bảo hiểm gốc

altH?u h?t, các doanh nghi?p b?o hi?m ??u có t? l? th?c b?i th??ng b?o hi?m g?c d??i 50%.

Theo Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ đạt 19.956 tỷ đồng, tăng 15,15% so với cùng kỳ năm 2011.

Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí bảo hiểm gốc là PVI ước đạt 2.943 tỷ đồng, tăng trưởng 16,85% so với cùng kỳ năm 2011, chiếm thị phần 25,16%. Tiếp đến là Bảo Việt (2.601 tỷ đồng, tăng 19,03%, chiếm thị phần 22,24%); Bảo Minh (1.082 tỷ đồng, giảm 6,49%, chiếm thị phần 9,25%); PJICO (975 tỷ đồng, tăng 11,99%, chiếm thị phần 8,34%) và PTI (896,4 tỷ đồng, tăng 90,7%, chiếm thị phần 7,66%).

Một số doanh nghiệp bảo hiểm có tỷ lệ tăng trưởng trên 50% như Cathay (25,26 tỷ đồng, tăng 389%); Samsung Vina (376 tỷ đồng, tăng 109,16%) và Groupama (32,47 tỷ đồng, tăng 61,4%).

Một số doanh nghiệp bảo hiểm có doanh thu giảm so với cùng kỳ năm 2011 là Hàng Không (174 tỷ đồng, giảm 42,5%); Viễn Đông (118 tỷ đồng, giảm 24,94%); Bảo Ngân (51 tỷ đồng, giảm 22,6%); Bảo Long (123 tỷ đồng, giảm 21,24%) và Bảo Minh (1.082 tỷ đồng, giảm 6,49%).

Số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 6 tháng đầu năm 2012 ước khoảng 4.035 tỷ đồng, tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc là 34,5%, cao hơn tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2011 (33,3%).

Hầu hết, các doanh nghiệp bảo hiểm đều có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc dưới 50%. Tuy nhiên, có 4 doanh nghiệp bảo hiểm có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm trên 50% là QBE (159,67%), Hùng Vương (82,76%), Fubon (74,03%) và Liberty (65,18%).

(ĐTCK).

Comments are closed.