5 năm, bồi thường hơn 1.000 tỷ đồng tai nạn giao thông

gt_resize.jpgTrong giai đoạn 2003-2007, các doanh nghiệp bảo hiểm đã giải quyết bồi thường trên 120 ngàn vụ tai nạn giao thông với số tiền bồi thường trên 1.000 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết: Sau hơn 10 năm được thực hiện theo Nghị định 115/1997/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới đã có những đóng góp tích cực trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của những người tham gia giao thông, kịp thời ổn định cuộc sống và tình hình tài chính của chủ xe cơ giới, người bị tai nạn giao thông sau khi xảy ra tai nạn thông qua công tác trả tiền bảo hiểm và bồi thường bảo hiểm từ các doanh nghiệp bảo hiểm.

Số liệu thống kê giai đoạn 2003-2007 cho thấy, số lượng xe cơ giới được bảo hiểm tăng dần qua các năm, cụ thể là số ôtô được bảo hiểm tăng bình quân 7,3%/năm, số xe máy được bảo hiểm tăng bình quân 15,2% năm; doanh thu phí bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới tăng 22,9%/năm; bồi thường bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới tăng bình quân 15%/năm.

Trong giai đoạn này, các doanh nghiệp bảo hiểm đã giải quyết bồi thường trên 120 ngàn vụ tai nạn giao thông với số tiền bồi thường trên 1.000 tỷ đồng

Theo CAND Online

 

Comments are closed.