425 tỷ USD tổng nguồn vốn: áp lực đè nặng lên ngành tái bảo hiểm

 (Webbaohiem) – Báo cáo mới nhất về thị trường tái bảo hiểm của Willis Re cho biết: “sự tăng trưởng của nguồn vốn tái bảo hiểm toàn cầu tiếp tục làm gia tăng tình trạng dư cung, tạo thêm áp lực cho ngành tái bảo hiểm trong thời gian từ nay đến cuối năm 2015”.

 

Bản báo cáo dựa trên Chỉ số Tái bảo hiểm Willis, chỉ rõ: “nguồn vốn tái bảo hiểm toàn cầu hiện nay đã đạt 425 tỷ USD, tăng trưởng 5% so với tổng giá trị vốn cổ phần của các cổ đông tại thời điểm cuối năm 2014. Con số này bao gồm cả các nguồn vốn tái bảo hiểm phi truyền thống”.

Báo cáo phân tích: “nguồn vốn tái bảo hiểm lũy tích tiếp tục gia tăng do rủi ro thảm họa trên thị trường đứng ở mức thấp năm thứ ba liên tiếp. Trong đó tổn thất thảm họa năm 2014 giảm xấp xỉ 25% so với năm 2013, chỉ còn 35 tỷ USD”.

Willis Re bổ sung: “áp lực cạnh tranh trên thị trường đang làm xói mòn tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) – cho dù được sự hậu thuẫn của tình trạng tổn thất thấp những năm vừa qua”.

“Các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm tái bảo hiểm thảm họa đang duy trì tỷ lệ ROE tích lũy khá tốt với 11,5%”. Tuy nhiên, điều này phần lớn dựa vào “mức độ tổn thất thảm họa thấp những năm vừa qua và việc hoàn nhập các quỹ dự phòng”, nếu không, tỷ lệ ROE có thể chỉ đạt 5,9%.

Báo cáo cũng nêu rõ: “chiến lược quản trị vốn chủ động nhằm xử lý phần vốn dư thừa đang được nhiều công ty tái bảo hiểm niêm yết thực hiện thông qua việc mua lại cổ phần. Đến nay, các công ty có tên trong Chỉ số Tái bảo hiểm Willis đã chia lợi nhuận cho cổ đông thông qua việc mua lại 7,3 tỷ USD cổ phần và trả 2,4 tỷ USD cổ tức bằng cổ phiếu – tương ứng 3,7% và 1,2% tổng số cổ phần”.

Bên cạnh đó, “một tỷ lệ khá lớn (13,8%) tổng số cổ phần của các doanh nghiệp trong Chỉ số sẽ thuộc diện thâu tóm và sáp nhập (M&A), tương ứng với 48 tỷ USD giá trị cổ phần. Trong số đó, các hoạt động thâu tóm chiếm 15 tỷ USD”.

Ông John Cavanagh, Tổng Giám đốc Toàn cầu của Willis Re, bình luận: “thị trường đang bị siết chặt từ mọi hướng: những khó khăn trong hoạt động khai thác mới, môi trường đầu tư cũng như dư cung nguồn vốn. Hiện tại, tỷ suất ROE ngành tái bảo hiểm vẫn khá ổn định do tỷ lệ tổn thất các năm vừa qua thấp và sự hoàn nhập các khoản dự phòng. Tuy nhiên, sự chuyển dịch của thị trường tái bảo hiểm đang đặt ra những yêu cầu về quy mô bảng cân đối tài sản phù hợp và mức độ đa dạng của sản phẩm đòi hỏi các nhà tái phải có mô hình kinh doanh tương thích trong thị trường cạnh tranh gay gắt. Chỉ số Tái bảo hiểm Willis đã chỉ rõ những thách thức đối với ngành tái bảo hiểm trong điều kiện hiện nay.”

Trần Thảo Phương (Theo Insurancejournal).

{fcomment}

Comments are closed.