4 khuyến cáo khi mua bảo hiểm liên kết đơn vị

phung_dac_loc.jpgHỏi chuyện ông Phùng Đắc Lộc, Tổng thư ký Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, về sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị (Unit-linked).


Năm 2008, ông nhận định thế nào về sự phát triển của thị trường bảo hiểm nhân thọ? Liệu có còn giữ được mức tăng trưởng mạnh như năm 2007 hay không?

Năm 2007, thị trường bảo hiểm nhân thọ có một bước tiến ngoạn mục. Doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường đạt 9.397 tỉ đồng, tăng trưởng 11,84%. Số lượng hợp đồng bảo hiểm đến cuối kỳ là 7.324.253 hợp đồng, trong đó có 3.822.768 hợp đồng chính, tăng trưởng 8,05%, cao nhất trong 3 năm qua. Điều này chứng tỏ các doanh nghiệp bảo hiểm đã cố gắng đưa ra nhiều sản phẩm bảo hiểm mới thích ứng với nhu cầu ngày càng cao của người dân.


Năm 2008, bảo hiểm nhân thọ cũng sẽ kế thừa những thành tựu nói trên để tiếp tục phát triển. Đặc biệt với sự ra đời của các sản phẩm bảo hiểm như Universal Life (liên kết chung) và Unit-linked (liên kết đơn vị) sẽ thu hút nhiều khách hàng tham gia bảo hiểm, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng và dự báo sẽ tăng trưởng từ 20%-25%.


Ông có tin rằng sự ra đời của Unit-linked sẽ đem lại sự phát triển mang tính đột phá cho thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam kể từ 2008?


Vâng, đó là sự đột phá. Khi thị trường chứng khoán ra đời và phát triển, nhiều người có tiền nhàn rỗi muốn tham gia đầu tư dài hạn nhưng không có điều kiện trực tiếp mua bán các loại cổ phiếu trên thị trường thì họ có thể uỷ thác đầu tư của mình cho các quỹ đầu tư chứng khoán.

Đáp ứng nhu cầu này, bảo hiểm nhân thọ đã đưa ra sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị. Người tham gia bảo hiểm liên kết đơn vị vừa được bảo hiểm rủi ro thiên tai, tai nạn bất ngờ, vừa trở thành nhà đầu tư thông qua hình thức liên kết với doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư vào các quỹ liên kết đơn vị đó.


Đây là một nhu cầu rất lớn của thị trường và nếu đáp ứng được nhu cầu này thì thị trường bảo hiểm nhân thọ sẽ có bước tăng trưởng đột phá, có thể tăng trưởng hơn cả mức tăng trưởng đột biến của năm 2007.


Dựa vào đâu mà ông có thể kỳ vọng như vậy?


Chúng tôi kỳ vọng như vậy vì thị trường chứng khoán đã có thời kỳ phát triển thu hút và rất hấp dẫn với đông đảo công chúng. Với sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị, khách hàng chỉ cần tiết kiệm một số tiền tối thiểu là 5 triệu đồng/năm là có thể trở thành nhà đầu tư qua các quỹ liên kết đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm.


Hơn nữa, tham gia bảo hiểm liên kết đơn vị, người tham gia bảo hiểm đảm bảo được tính an toàn, khả năng sinh lời cao hơn tiền gửi tiết kiệm ngân hàng, có quyền linh hoạt hơn trong việc quyết định thay đổi cơ cấu đầu tư vào các quỹ liên kết đơn vị khác nhau hoặc thu về kết quả đầu tư vào các quỹ liên kết đơn vị để sử dụng việc khác.

Theo tính toán của chúng tôi, số người có thể để dành trên 5 triệu đồng/năm để tham gia bảo hiểm liên kết đơn vị là rất lớn, như công chức, viên chức, nhân viên ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ở những ngành nghề có thu nhập khá, các hộ tiểu thương, tiểu chủ, chủ trang trại kể cả những đối tượng này đang sống ở vùng sâu, vùng xa, nông thôn. Đó là những khách hàng tiềm năng của bảo hiểm liên kết đơn vị.


Với tư cách của Hiệp hội, ông có lời khuyên gì với các khách hàng khi tham gia mua sản phẩm Unit-linked?

Khách hàng tham gia bảo hiểm liên kết đơn vị cũng có nghĩa là khách hàng đã trở thành nhà đầu tư tài chính mà chủ yếu là trong lĩnh vực chứng khoán thông qua việc đầu tư vào các quỹ liên kết đơn vị của doanh nghiệp bảo hiểm. Vì vậy, đối với khách hàng tham gia bảo hiểm liên kết đơn vị chúng tôi đưa ra 4 khuyến cáo.


Thứ nhất, cần xác định mình là nhà đầu tư dài hạn, xác định được khả năng đóng phí bảo hiểm hàng tháng, hàng quý, hàng năm với số tiền tiết kiệm được mang tính ổn định lâu dài chắc chắn.

Nếu gặp khó khăn không đóng được phí bảo hiểm dẫn đến phải rút tiền trước hạn thì vừa thiệt hại cho khách hàng (không nhận được đủ số tiền đã đóng vì phải trả phí cho doanh nghiệp bảo hiểm) vừa thiệt hại cho doanh nghiệp bảo hiểm (phải rút vốn đầu tư khi đã bỏ chi phí đầu tư) vừa thiệt hại cho nền kinh tế quốc dân (vì một số vốn đầu tư bị rút khỏi).


Thứ hai, cần xác định mình là nhóm đối tượng nào trong 5 nhóm đối tượng (thận trọng, tương đối thận trọng, bình ổn, tương đối mạo hiểm, mạo hiểm) vì ở bảo hiểm liên kết đơn vị lãi đầu tư khách hàng được hưởng và tất nhiên thiệt hại (lỗ) đầu tư phải tự gánh chịu. Mạo hiểm hứa hẹn sinh lời cao nhưng khả năng thất bại sẽ lớn, an toàn thì tất nhiên là sinh lời thấp.


Thứ ba, cần truy cập thông tin qua trang web của doanh nghiệp bảo hiểm và trang báo hàng tuần mà doanh nghiệp bảo hiểm lựa chọn đăng tải thông tin để thấy được biến động thị trường của các quỹ liên kết đơn vị và giá mua, giá bán của đơn vị quỹ liên kết đơn vị.


Thứ tư, cần yêu cầu đại lý bảo hiểm hoặc doanh nghiệp bảo hiểm giải thích cặn kẽ trước khi tham gia bảo hiểm hoặc trong khi tham gia bảo hiểm.

Theo VnEconomy

Comments are closed.