30% hợp đồng bảo hiểm bị bỏ ngang vì lạm phát

bhnt5.jpgTính chung, toàn th? tr??ng Vi?t Nam có kho?ng 30% h?p ??ng b?o hi?m b? ng??i mua b? ngang sau vài n?m ?óng phí, cao h?n h?n m?c bình quân 10 – 20% trên th? gi?i. ?ây là s? li?u ???c ??a ra t? Hi?p h?i B?o hi?m Vi?t Nam.

 

Điều này cho thấy, hợp đồng giữa công ty bảo hiểm và khách hàng từ trước tới nay có tỉ lệ bền vững không cao. Nay lại thêm sự cố AIG, cùng chuyện lạm phát, lãi suất tiết kiệm cao… khiến tăng trưởng của Bảo hiểm nhân thọ trong thời gian tới sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Theo phân tích của Hiệp hội bảo hiểm thì nguyên nhân chính vẫn là do lạm phát. Vì giá cả tăng cao, nhiều gia đình đã phải cắt giảm chi tiêu, trong đó có cả việc không tham gia đóng bảo hiểm. Tuy số liệu về hợp đồng bị hủy chưa được thống kê từ sau sự cố, nhưng lượng khách hàng mới của bảo hiểm nhân thọ chắc chắn sẽ sụt giảm. Nhưng cũng từ việc này, các công ty bảo hiểm khuyến cáo, khách hàng nên cân nhắc kỹ hơn việc bỏ ngang hợp đồng để tránh đôi bên bị thiệt hại.

Chí Sơn (VTV)

 

Comments are closed.