2013: Tập đoàn Bảo Việt tăng trưởng ổn định

Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2013, theo đó tổng doanh thu hợp nhất đạt 17.652 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.599 tỷ đồng.

Hoàn thành kế hoạch

Ông Hoàng Việt Hà, Giám đốc Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt cho biết: “Năm 2013, mặc dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, song Tập đoàn Bảo Việt đã đạt được sự tăng trưởng ổn định, cơ bản hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra, góp phần hoàn thiện nền tảng vững chắc để thực hiện chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp”.

Theo số liệu trước soát xét, tổng doanh thu của Tập đoàn đạt 6.648 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng. Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục giữ vị trí số 1 thị trường về doanh thu phí bảo hiểm gốc (đạt 5.662 tỷ đồng, tăng 5,2% so với năm 2012), chiếm khoảng 23% thị phần. Tháng 1-2014, Bảo hiểm Bảo Việt cùng với hai nhà đồng bảo hiểm khác đã ký hợp đồng bảo hiểm hàng không với Vietnam Airlines. Theo đó, Bảo hiểm Bảo Việt và hai đơn vị đồng bảo hiểm sẽ cung cấp tất cả các loại hình bảo hiểm hàng không cho đội bay gồm 82 chiếc máy bay của Vietnam Airlines trên phạm vi toàn thế giới với giá trị bảo hiểm lên đến 4 tỷ USD.

Năm 2013, tăng trưởng doanh thu khai thác mới của Bảo Việt Nhân thọ dẫn đầu thị trường. Cụ thể, tổng doanh thu đạt 8.482 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với năm 2012. Doanh thu phí bảo hiểm đạt 6.306 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với năm 2012, vượt mức tăng bình quân trên thị trường. Doanh thu khai thác mới đạt 1.589 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với năm 2012. Lợi nhuận sau thuế đạt 525 tỷ đồng. Trong năm 2013, với việc tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng, Bảo hiểm Bảo Việt và Bảo Việt Nhân thọ đã trở thành hai doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bảo hiểm về quy mô vốn.

Trong năm 2013, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cũng đạt kết quả kinh doanh khả quan. Một công ty con của Tập đoàn Bảo Việt là Công ty quản lý Quỹ Bảo Việt dẫn đầu thị trường về tổng tài sản quản lý. Ngân hàng Bảo Việt đã hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận.

Cùng với những kết quả kinh doanh của các công ty con khả quan, tập đoàn tiếp tục đầu tư cho phát triển bền vững với các hoạt động cộng đồng và bảo vệ môi trường, khẳng định thương hiệu và chất lượng dịch vụ hàng đầu như đầu tư 100 tỷ đồng cho các hoạt động cộng đồng và bảo vệ môi trường. Năm 2013, Tập đoàn đạt nhiều giải thưởng danh giá trong và ngoài nước như: Giải thưởng như Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng, Top 10 Doanh nghiệp Sao Vàng đất Việt tiêu biểu về trách nhiệm xã hội; Thương hiệu đầu ngành Sao Vàng đất Việt; Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất trên TTCK Việt Nam…

2014: Bảo Việt đồng hành với khách hàng

Năm 2014, Tập đoàn Bảo Việt đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất tăng trưởng 7,2%. Đối với Công ty Mẹ, đặt mục tiêu tổng doanh thu tăng trưởng khoảng 5% so với năm 2013, lợi nhuận sau thuế phấn đấu tăng 1,5%, tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ dự kiến đạt 16,5%, dự kiến tỷ lệ cổ tức cho cổ đông từ 13 đến 15%.

Năm 2014, điểm nhấn trong chiến lược của Bảo Việt sẽ là các vấn đề liên quan tới thực hiện chiến lược phát triển bền vững. Ông Hoàng  Việt  Hà cho biết: Năm 2014 là năm rất đặc biệt cũng là một năm có một cơ hội cho sự đổi mới, phát triển. Đó là năm Bảo Việt sẽ triển khai các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Bảo Việt (15/1/1965-15/1/2015). Bảo Việt lựa chọn thông điệp “Vì những niềm tin của bạn” nhằm thể hiện cam kết luôn đồng hành và hỗ trợ khách hàng, đối tác, cổ đông vì niềm tin vào sự thành công, hạnh phúc và thịnh vượng.

Bảo Việt sẽ thực hiện chiến lược phát triển đã đặt ra tới năm 2015 trong đó tiếp tục thực hiện việc hoàn thiện mô hình quản trị theo chuẩn mực quốc tế, tăng cường tiềm lực tài chính để nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng tập trung nhằm tăng cường chuyên môn hóa, nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm mới, dịch vụ chất lượng; đa dạng hóa kênh phân phối; tăng cường hợp tác nội bộ, bán chéo sản phẩm để thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững và phát triển thị phần nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng, nhà đầu tư.

Theo (HQ Online)

{fcomment}

Comments are closed.