20 triệu USD phí bảo hiểm vệ tinh Vinasat 1

img-1197033465-1.jpgTập đoàn môi giới bảo hiểm và tư vấn rủi ro Marsh, Mỹ cho biết, quá trình phóng và năm đầu tiên vận hành, vệ tinh Vinasat 1 sẽ được bảo hiểm với mức phí 20 phí triệu USD.

Marsh được chọn là nhà môi giới tái bảo hiểm cho chương trình bảo hiểm vệ tinh Vinasat 1 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Nhà môi giới này đã phối hợp cùng Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt), CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) và VNPT trong việc thiết kế, đàm phán và thu xếp chương trình bảo hiểm cho vệ tinh Vinasat 1 trên thị trường tái bảo hiểm quốc tế. Mức phí 20 triệu USD nói trên đi cùng với nội dung bảo hiểm cho quá trình phóng và một năm vận hành trên quỹ đạo của vệ tinh Vinasat 1. Tổng giá trị bảo hiểm của hợp đồng này trị giá 177 triệu USD.

Theo An Ninh Thủ Đô

 

Comments are closed.