16,6% cổ phần Bảo Minh về tay AXA

Ngày 12/9, Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố đã đạt được thỏa thuận hợp tác chiến lược với tập đoàn bảo hiểm AXA (Pháp). Theo đó, AXA sẽ sở hữu 16,6% cổ phần của Bảo Minh, tương đương với 1.194 tỷ đồng Việt Nam (tương đương 12,57 triệu cổ phiếu).

Theo ông Trần Vĩnh Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Bảo Minh, thông qua sự hợp tác với AXA, Bảo Minh sẽ phát huy các thế mạnh sẵn có của mình, đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm, cũng như có cơ hội tiếp cận với chuyên môn kỹ thuật của AXA, xây dựng thương hiệu Bảo Minh thành một thương hiệu mạnh, có uy tín trên thị trường Việt Nam và quốc tế.

Về phần mình, AXA cam kết sẽ hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật giúp Bảo Minh thực hiện mục tiêu trở thành công ty bảo hiểm hàng đầu tại thị trường Việt Nam.

Cũng theo ông Đức, việc bán cổ phần cho tập đoàn bảo hiểm AXA nằm trong kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 434 tỉ đồng lên 755 tỉ đồng (khoảng 321 tỉ đồng, tương đương 32,1 triệu cổ phần) của Tổng công ty.

Số cổ phần còn lại sẽ được phân bổ: 17,36 triệu cổ phần phát hành cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:4 (sở hữu 10 cổ phiếu được mua 4 cổ phiếu) với giá 15.000 đồng/cổ phiếu và 2,17 triệu cổ phiếu dành cho cán bộ công nhân viên Bảo Minh (bao gồm cả thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát) với giá 15.000 đồng/cổ phiếu.

Bảo Minh là công ty lớn thứ hai tại Việt Nam trong thị trường bảo hiểm phi nhân thọ với 21% thị phần. Năm 2006 vừa qua, Bảo Minh đạt được phí bảo hiểm gộp là 1.468,2 tỷ đồng Việt Nam (tương đương 65,7 triệu Euro) và lợi nhuận sau thuế là 100,7 tỷ đồng (tương đương 4,5 triệu Euro). Cổ phiếu của Bảo Minh được giao dịch trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ tháng 11/2006.

8 tháng đầu năm 2007, Bảo Minh đạt 1.125 tỉ đồng doanh số (đạt 73% kế hoạch cả năm) với mức tăng trưởng trên 20%

TBKTVN

Comments are closed.