15 sự kiện lịch sử của thị trường Bảo hiểm VN (1993-2013)

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam vừa công bố 15 sự kiện đặc biệt ghi dấu sau 20 năm phát triển của thị trường Bảo hiểm Việt Nam. Cụ thể như sau:                                       

1.Nghị định 100/CP ngày 18/12/1993 về kinh doanh bảo hiểm là cơ sở pháp lý hình thành thị trường bảo hiểm Phi nhân thọ, Nhân thọ và kênh phân phối sản    phẩm bảo hiểm: Từ 1993 – 2001, có thêm 6 doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) Phi nhân thọ Việt Nam (Bảo Minh, Vinare, PJICO, Bảo Long, PVI, PTI), 4 DNBH Phi nhân thọ nước ngoài (VIA, UIC, Allianz, Việt – Úc), 4 DNBh nhân thọ nước ngoài (Bảo Minh – CMG, Prudential, Manulife, AIA) và 1 DN Môi giới bảo hiểm (Bảo Việt – AON) cùng với Bảo Việt hoạt động trên thị trường BH; tạo ra nhiều thành phần kinh tế; tạo ra kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm qua môi giới, qua đại lý bảo hiểm; tạo ra thị trường bảo hiểm Nhân thọ (Bảo Việt thí điểm năm 1996) đáp ứng nhu cầu bảo hiểm.                                                     

alt

2.  Cơ quan quản lý Nhà nước về Bảo hiểm và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam gia nhập Hội đồng các cơ quan quản lý Nhà nước về Bảo hiểm ASEAN (AIRM) và Hội đồng Bảo hiểm các nước ASEAN (AIC) tháng 8/2001, đồng thời đăng cai tổ chức thành công Hội nghị AIRM lần thứ 6, hội nghị AIC lần thứ 29 tại Hà Nội năm 2003.

3. Thực hiện cổ phần hóa các DNBH bắt đầu từ năm 2003 đi đầu là Bảo Minh, Vinare, Bảo Việt, PVI.

4. Lựa chọn nhà đầu tư, nhà đầu tư chiến lược nước ngoài niêm yết trên thị trường chứng khoán, bán cổ phần thu được thặng dư vốn lớn hơn nhiều lần vốn khi cổ phần hóa bắt đầu từ năm 2005 đi đầu là Vinare, Bảo Minh, Bảo Việt, PVI, PTI, Bảo Long, PJICO, BIC.

5. Xóa bỏ rào cản phân biệt đối xử với DNBH nước ngoài, doanh nghiệp VN chấp nhận cạnh tranh. Từ năm 2005 thực hiện Thông tư 98, Thông tư 99 bỏ rào cản bán BH vào khu vực kinh tế nhà nước, bán sản phẩm bảo hiểm bắt buộc và tái bảo hiểm bắt buộc, đồng thời quy định chế độ tài chính chung cho DNBH VN và nước ngoài.

6. BIDV mua lại toàn bộ vốn góp của QBE trong liên doanh Việt Úc, thành lập nên Bảo hiểm BIC năm 2005; QBE mua lại Allianz Việt Nam năm 2005; Tiếp đến Dai-ichi mua lại Bảo Minh – CMG năm 2007.

7. Triển khai sản phẩm Nhân thọ phi truyền thống: Từ năm 2007, DNBH Nhân thọ được phép triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và liên kết đơn vị.

8. Chấp nhận cạnh tranh với việc bán sản phẩm bảo hiểm Phi nhân thọ qua biên giới và thành lập chi nhánh DNBH Phi nhân thọ nước ngoài tại VN được quy định tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2010.

9. Thực hiện chính sách bảo hiểm của Nhà nước. Từ năm 2011 Bảo Việt, Bảo Minh, Vinare thực hiện thí điểm bảo hiểm cây lúa, vật nuôi, thủy sản tại 20 tỉnh, thành phố. 7 DNBH (Bảo Việt, Bảo Minh, PVI, UIC, AIG, QBE, Bảo Việt Tokiomarine) tiến hành thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

10. Tiến hành tái cơ cấu DNBH: Từ năm 2011, thực hiện chủ trương của Nhà nước, các DNBH tiến hành tái cơ cấu vốn chủ sở hữu, đầu tư tài chính,  sản phẩm bảo hiểm, mạng lưới quản lý, hệ thống kênh phân phối, đào tạo phát triển nguồn nhân lực và hệ thống dịch vụ chăm sóc khách hàng.

11. Các DNBH vượt qua khó khăn thách thức: Từ năm 2011 khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thắt chặt tín dụng, thắt chặt đầu tư công chi tiêu công, hàng tồn kho và nút thắt tín dụng, các DNBH tiếp tục thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển.

12. Bảo hiểm Nhân thọ tiến hành bảo hiểm hưu trí tự nguyện từ năm 2013, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội.

13. Các DNBH tham gia thành lập Quỹ bảo hiểm xe cơ giới (năm 2009), Quỹ Bảo vệ người được bảo hiểm (năm 2013) và chuẩn bị thành lập Quỹ bảo hiểm năng lượng nguyên tử.

14.Thành lập Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam năm 1999, tăng cường tính hợp tác, tự quản giữa các DNBH. Các DNBH vừa coi nhau là đối thủ cạnh tranh, vừa coi nhau là đối tác cùng phát triển thị trường bảo hiểm.

15. Bộ Tài chính và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức thành công các hội nghị về Bảo hiểm các nước ASEAN (AIRM 16 và AIC 39) do Việt Nam đăng cai tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 4 – 6/12/2013.

Nguồn:giaothongvantai.com.vn

{fcomment}

Comments are closed.