11 tháng, tổng doanh thu phí bảo hiểm hơn 118 nghìn tỷ đồng

Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết tháng 11/2018, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 118,1 nghìn tỷ đồng, tăng 40,2% so cùng kỳ năm 2017.

thị trường bảo hiểm

Hiện nay, thị trường bảo hiểm có 63 doanh nghiệp (DN) kinh doanh bảo hiểm, trong đó có 30 DN bảo hiểm phi nhân thọ, 18 DN bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 13 DN môi giới bảo hiểm và 1 chi nhánh DN bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài. Tổng giá trị tài sản của thị trường bảo hiểm đạt 379,2 nghìn tỷ đồng, tăng 31,6%; đầu tư trở lại nền kinh tế 314,9 nghìn tỷ đồng, tăng 33,3%; chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt 33,3 nghìn tỷ đồng, tăng trên 20% so cùng kỳ năm 2017.

Theo (Báo đầu tư)