10 sự kiện của ngành bảo hiểm năm 2008

su_kien_nganh_bao_hiem_resize.jpgNăm 2008 là một năm có nhiều biến động với thị trường tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, ngành Bảo Hiểm Việt Nam vẫn giữ vững được mục tiêu đề ra và đang trên đà phát triển mới. Sau đây là 10 sự kiện của ngành bảo hiểm trong năm 2008:

 

1. Bảo hiểm phi nhân thọ đạt doanh thu (ước) 10.825 tỷ tăng 29% vượt chỉ tiêu chiến lược phát triển thị trường Bảo hiểm giai đoạn 2003-2010 đề ra là 9.000 tỷ đồng.

 

2. Bộ tài chính cấp phép hoạt động cho Công ty Bảo hiểm Hùng Vương, VNI, Fubon, Mitsui, Than khoáng sản (phi nhân thọ), Koreanlife và liên doanh bảo hiểm VCBCadif (nhân thọ)

 

3. Bảo Việt và PTI bảo hiểm cho VINASAT 1 với giá trị 200 triệu USD (đạt mức k lục) và t lệ phí bảo hiểm xấp xỉ 10% cao nhất từ trước đến nay.

 

4. Bảo Việt Nhân thọ và Prudential đưa ra sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ (niên kim). Đây là sản phẩm bổ sung cho chế độ bảo hiểm hưu trí hiện hành. Giới chủ doanh nghiệp hoan nghênh khi mua sản phẩm bổ sung chế độ bảo hiểm hưu trí cho người lao động có mức lương vượt quá 20 lần lương tối thiểu vì họ là lực lượng lao động cần thiết với hàm lượng chất xám cao.

 

5. Quyết định 96  và 102 của Bộ Tài chính ban hành quy chế triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (universalife) và liên kết đơn vị (unitlink) mở đường cho các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thiết kế sản phẩm bảo hiểm mi phù hợp với nhu cầu của xã hội và sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

 

6. Ban hành Nghị Định 103 ngày 6/9/2008 và TT 126 ngày 22/12/2008 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong đó phí bảo hiểm tăng từ 15% đến 20%.

 

7. Ngập lụt tại Hà Nội cuối tháng 10 đã làm tăng số tiền bồi thường cho các Doanh nghiệp Bảo hiểm đồng thời cũng làm tăng nhu cầu bảo hiểm.

 

8. Doanh nghiệp bảo hiểm cùng ký kết vào bản Điểu khoản và biểu phí tiêu chuẩn của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam làm nảy sinh tranh  luận vi phạm luật cạnh tranh. Nhiều chuyên gia, luật gia cho rằng “bảo hiểm là bán lời cam kết bồi thường” nên chỉ cần 1 DNBH hạ phí quá thấp đã thu hút được hầu hết khách hàng nên không vi phạm về hạn chế cạnh tranh. Đây cũng là cảnh báo cho các DNBH, cán bộ bảo hiểm hạ phí bảo hiểm ảnh hưởng đến chất lượng bồi thường.

 

9. Ra đời công ty chứng khoán Bảo Minh, công ty tài chính Prudential, ngân hàng Bảo Việt là dấu hiệu cho thấy các công ty Bảo hiểm hàng đầu đang phát triển các dịch vụ Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm.

 

10. Ngành bảo hiểm tổ chức 15 năm ban hành NĐ 100/CP (18/12/1993) tiền đề pháp lý để phát triển thị trường Bảo hiểm Việt Nam.

 

Theo Hiệp Hội Bảo Hiểm Việt Nam

 

Comments are closed.