Sẽ xử nghiêm lãnh đạo các đơn vị bảo hiểm vi phạm

Trước thực trạng vẫn còn một số DNBH không tuân thủ tốt các quy định pháp luật về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới trên toàn hệ thống, Bộ Tài chính vừa có công văn chỉ đạo việc chấp hành nghiêm chỉnh chế độ bảo hiểm này.

Buộc chấp hành trên toàn hệ thống

Mới đây, ngày 25/5, Bộ Tài chính có Công văn số 6786/BTC-QLBH gửi một công ty bảo hiểm về việc chấp hành chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới. Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Khoản 4 và 5 Điều 20 Nghị định số 103/2008/NĐ-CP về chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới (NĐ 103), doanh nghiệp bảo hiểm không được chi hỗ trợ đại lý bán bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới dưới mọi hình thức, ngoài mức hoa hồng bảo hiểm đại lý được hưởng theo quy định; đồng thời không được khuyến mại dưới mọi hình thức đối với loại bảo hiểm này.

Căn cứ vào các quy định trên, Bộ Tài chính đã đề nghị công ty này quán triệt việc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới trong toàn hệ thống; nghiêm cấm việc chi hỗ trợ đại lý, chi khuyến mại dưới mọi hình thức đối với bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới; tăng cường kiểm tra, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời đối với hành vi vi phạm (nếu có).

“Đồng thời xử lý nghiêm lãnh đạo các đơn vị và cán bộ vi phạm quy định pháp luật”, công văn của Bộ Tài chính cho biết.

Bộ Tài chính quyết liệt vào cuộc

Thực tế, việc vi phạm trong chi hỗ trợ đại lý bán bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới cũng như trong giá bán (bán với mức phí không đúng quy định) đã từng diễn ra tại không ít DNBH phi nhân thọ trong những năm qua. Thậm chí, theo Bộ Tài chính, hiện tượng đại lý cá nhân của một số DNBH thực hiện bán bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới với thời hạn bảo hiểm sai quy định, vi phạm quy định tại NĐ 103 và các văn bản hướng dẫn thực hiện vẫn xảy ra.

Thêm vào đó, trên thị trường xuất hiện một số đối tượng làm giả ấn chỉ bảo hiểm (Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới), bán ra thị trường với mức phí thấp hơn quy định và thời hạn bảo hiểm trên 01 năm. Sau khi phát hiện hiện tượng này, các DNBH đã có văn bản gửi cơ quan công an và cơ quan chức năng đề nghị giúp đỡ và ngăn chặn hiện tượng này.

Theo tổng hợp của ĐTCK, đây không phải lần đầu tiên Bộ Tài chính ra công văn đề nghị các DNBH tuân thủ tốt các quy định trên. Trước đó, liên quan đến hành vi vi phạm này, Bộ Tài chính đã liên tục ra văn bản chỉ đạo các DNBH phi nhân thọ. Riêng từ đầu năm đến này, có ít nhất 3 văn bản được đưa ra.

Theo đó, ngày 4/2/2015, Bộ Tài chính đã có công văn số 1800/BTC-QLBH đề nghị DNBH khối phi nhân thọ báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát hoạt động đại lý bảo hiểm và chi hoa hồng đại lý bảo hiểm.

Trên cơ sở nhận được báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát hoạt động đại lý bảo hiểm và chi hoa hồng đại lý bảo hiểm của các DNBH phi nhân thọ, đến ngày 08/5/2015, Bộ Tài chính tiếp tục có Công văn số 6026/BTC-QLBH yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ thực hiện 5 nhóm công việc. Thứ nhất, chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật trong hoạt động đào tạo, quản lý, sử dụng đại lý bảo hiểm và chi hoa hồng đại lý bảo hiểm. Đối với các trường hợp phát hiện sai phạm phải có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời và kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm. Thứ 2, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ; tiếp tục tự rà soát hoạt động đại lý bảo hiểm và chi hoa hồng đại lý bảo hiểm trong toàn hệ thống để kịp thời phát hiện và khắc phục các sai phạm nếu có.

Thứ 3, rà soát các quy trình nghiệp vụ và quy định nội bộ để sửa đổi, bổ sung những điểm còn bất cập, không phù hợp để quản lý tốt hơn hoạt động đại lý và chi hoa hồng. Thứ 4, quán triệt trong toàn hệ thống thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và các quy định của pháp luật có liên quan đối với hoạt động đại lý bảo hiểm và chi hoa hồng đại lý bảo hiểm. Thứ 5, xây dựng hệ thống đại lý bảo hiểm chuyên nghiệp, hiệu quả; thực hiện đào tạo và cấp thẻ đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Phía các DNBH đã có công văn chỉ đạo trên toàn hệ thống, tuy nhiên sai phạm vẫn diễn ra tại một số đơn vị là các chi nhánh hay công ty thành viên. Cán bộ thuộc bộ phận thanh tra của một DNBH cũng thừa nhận, do mạng lưới rộng lớn, nhất là ở những vùng xa trụ sở chính của DNBH, trong khi áp lực doanh thu lại quá lớn đã khiến các đơn vị làm liều.

Cơ quan quản lý là Bộ Tài chính, Cục Quản lý & giám sát bảo hiểm cho biết, thời gian tới, ngoài sản phẩm bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới, sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định về bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện tại các DNBH. Song hành với đó là chấn chỉnh các vi phạm về mức phí, thời hạn bảo hiểm, giải quyết bồi thường và nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Tuy nhiên, đây vẫn sẽ là câu chuyện dài tập nếu mỗi mỗi đại lý bán bảo hiểm và mỗi đơn vị trong hệ thống các DNBH không tự ý thức việc phải chấp hành nghiêm chỉnh qui định, nếu mỗi DNBH vẫn áp doanh thu quá nặng lên “đầu” từng đơn vị mình. Câu chuyện này cũng sẽ khó có hồi kết nếu việc xử lý lãnh đạo các DNBH vi phạm vẫn còn nương tay.

Theo (ĐTCK)

{fcomment}

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here