Quy định về quản lý tài chính đối với BHXH Việt Nam

altThủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt quy định về quản lý tài chính đối với BHXH Việt Nam.Trong đó có quy định, BHXH Việt Nam thực hiện nhiệm vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH. Lệ phí chi trả bằng 0,78% tổng số chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo quy định và tổng hợp số kinh phí này vào quyết  toán chi lương hưu, trợ cấp BHXH từ nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm.

BHXH Việt Nam cho vay đối với Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, thời hạn cho vay cụ thể từng hợp đồng cho vay do BHXH Việt Nam và bên vay thỏa thuận nhưng tối đa không quá 5 năm.

Lãi suất cho vay do các bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lãi suất huy động bình quân cùng kỳ hạn của bốn sở giao dịch hoặc chi nhánh trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc bốn Ngân hàng thương mại Nhà nước tương ứng tại thời điểm cho vay.

Trong thời gian thực hiện hợp đồng cho vay, khi mức lãi suất huy động bình quân cùng kỳ hạn nêu trên có biến động tăng hoặc giảm đến 30% so với mức lãi suất của hợp đồng đang có hiệu lực thì BHXH Việt Nam và bên vay xem xét điều chỉnh lãi suất cho vay theo tỷ lệ tương ứng để bảo đảm quyền lợi của các bên.

Căn cứ đề nghị của bên vay, BHXH Việt Nam có thể xem xét gia hạn nợ một lần với thời hạn tối đa không quá 6 tháng hoặc cho vay lại; thủ tục cho vay lại thực hiện như cho vay lần đầu.

Lãi suất quá hạn đối với các đối tượng cho vay của BHXH Việt Nam bằng 150% mức lãi suất cho vay tại thời điểm đến hạn trả nợ.
 
Nguồn Chính phủ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here