Phó Tổng giám đốc SCIC làm chủ tịch Bảo hiểm Bảo Minh

Ông Lê Song Lai với vai trò là đại diện vốn của SCIC từng là thành viên HĐQT tổng công ty bảo hiểm Bảo Minh tuy nhiên không trực tiếp điều hành.

Chủ tịch mới Bảo Minh

Ngày 01/6/2017, Hội đồng quản trị Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Minh ( BMI) đã ban hành nghị quyết về việc bầu ông Lê Song Lai giữ chức vụ chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Tuy nhiên việc thay đổi này chỉ có hiệu lực khi được Bộ Tài chính, đơn vị đại diện vốn nhà nước tại Tập đoàn Bảo Minh phê duyệt.

Xem thêm: Bảo hiểm thai sản nào tốt, bảo hiểm sức khỏe cho bé

Ông Lê Song Lai từng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm thuộc Bộ Tài chính và đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) từ năm 2006 đến nay.

Tại tổng công ty Bảo hiểm Bảo Minh, ông Lê Song Lai là thành viên HĐQT tuy nhiên không trực tiếp điều hành. Ngoài ra, ông còn là Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (Vinare), chủ tịch công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC, chủ tịch TNHH Đầu tư thương mại Tràng Tiền, thành viên HĐQT công ty cổ phần FPT, thành viên HĐQT công ty đầu tư Ô Man…

Theo (Trí thức trẻ)