Triển vọng ngành bảo hiểm 2016/17: tăng trưởng tại các quốc gia mới nổi châu Á cao nhất thế giới 

Triển vọng ngành bảo hiểm 2016/17: tăng trưởng tại các quốc gia mới nổi châu Á cao nhất thế giới 

(Webbaohiem) – Giai đoạn 2016-2017, các nền kinh tế mới nổi châu Á sẽ đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm cao nhất thế giới với tỷ lệ 12% trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ và 13% trong ngành bảo hiểm nhân thọ. Đây là nội dung chính trong bản báo cáo “Nhìn lại ngành bảo hiểm toàn cầu năm 2015 và triển vọng các năm 2016/2017” do Swiss Re mới phát hành tuần trước.

 


Kết nối để cập nhật tin mới nhất

www.webbaohiem.net