Hỏi: Tôi làm kinh doanh tại một cửa hàng thời trang. Được biết, những người làm nghề tự do có thể tham gia chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXN TN).

Đề nghị Quý báo tư vấn, cho tôi biết các điều kiện, thủ tục tham gia BHXH TN. Quyền lợi của tham gia BHXH TN như thế nào? (Hoàng Anh, Hưng Yên)

Trả lời:

1.     Điều kiện tham gia BHXHTN quy định cụ thể trong Thông tư 02/2008/TT-BLĐTBXH (ngày 31/01/2008, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 190/2007/NĐ-CP, ngày 28/12/2007, hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXHTN), như sau:

Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi đến đủ 60 tuổi đối với nam và từ đủ 15 tuổi đến đủ 55 tuổi đối với nữ, không thuộc diện áp dụng của pháp luật về BHXH bắt buộc, bao gồm: Người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng; Cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố; Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong HTX, Liên hiệp HTX; NLĐ tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân; NLĐ làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó chưa tham gia BHXH bắt buộc hoặc tham gia BHXH bắt buộc nhưng đã nhận BHXH một lần; Người tham gia khác.

Vậy nếu anh (chị) có đủ điều kiện như trên, thì anh (chị) có thể tham gia đóng BHXH TN.

2.    Thủ tục tham gia BHXHTN được quy định tại Điều 34 Nghị định 190/2007/NĐ-CP, như sau: Người tham gia BHXHTN nộp tờ khai cá nhân cho tổ chức BHXH nơi cư trú. Mẫu tờ khai cá nhân do BHXH Việt Nam quy định.

Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người tham gia BHXHTN, tổ chức BHXH có trách nhiệm cấp Sổ BHXH; trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 190/2007/NĐ-CP, thì người tham gia BHXH TN chỉ được hưởng 02 chế độ BHXH, gồm: hưu trí và tử tuất (không được hưởng chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp).

LS Phạm Ngọc Minh, Công ty Luật TNHH YouMe, Hà Nội

Kết nối để cập nhật tin mới nhất

Liên kết

www.webbaohiem.net