Giới thiệu một số chính sách mới về BHYT

Ngày 15/9/2009, Bộ Y tế tổ chức họp báo giới thiệu một số chính sách mới về Bảo hiểm Y tế. Có nhiều điểm mới được quy định trong Luật so với quy định hiện hành, như: Đối tượng tham gia, mức đóng, quy định nơi đăng ký KCB ban đầu, quyền lợi người tham gia BHYT…

Theo đó, từ 1/1/2009, mức đóng được xác định là 4,5% mức tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, trơ cấp mất sức lao động hàng tháng hay mức lương tối thiểu. RIêng HSSV mức đóng bằng 3% mức lương tối thiểu. NSNN hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng đối với người thuộc hộ cận nghèo, tối thiểu bằng 30% đối với HSSV và người thuộc hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình…
Xuân Hương
Nguồn Thời báo kinh tế Việt Nam

BÌNH LUẬN