Giới thiệu một số chính sách mới về BHYT

Ngày 15/9/2009, Bộ Y tế tổ chức họp báo giới thiệu một số chính sách mới về Bảo hiểm Y tế. Có nhiều điểm mới được quy định trong Luật so với quy định hiện hành, như: Đối tượng tham gia, mức đóng, quy định nơi đăng ký KCB ban đầu, quyền lợi người tham gia BHYT…

Theo đó, từ 1/1/2009, mức đóng được xác định là 4,5% mức tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, trơ cấp mất sức lao động hàng tháng hay mức lương tối thiểu. RIêng HSSV mức đóng bằng 3% mức lương tối thiểu. NSNN hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng đối với người thuộc hộ cận nghèo, tối thiểu bằng 30% đối với HSSV và người thuộc hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình…
Xuân Hương
Nguồn Thời báo kinh tế Việt Nam

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here