T?ng công ty c? ph?n Xu?t nh?p kh?u và Xây d?ng Vi?t Nam (Vinaconex), T?ng công ty Vi?n thông Quân ??i (Viettel) và Công ty B?o hi?m Ngân hàng ??u t? và Phát tri?n Vi?t Nam (BIC) ?ã cùng sáng l?p và ra m?t Công ty Tài chính Vinaconex – Viettel (VVF) chi?u 8-8 t?i Hà N?i.

Đặt trụ sở chính tại tầng 1 Toà nhà 18T2 khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, VVF có mức vốn điều lệ ban đầu là 1.000 tỉ đồng. VVF dự kiến tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỉ đồng vào năm 2011.

Chủ tịch HĐQT Vinaconex Nguyễn Văn Tuân cho biết, VVF sẽ tận dụng lợi thế trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản và viễn thông, ngân hàng của các cổ đông để phát triển.

Vị trí đặt quảng cáo

Trong tương lai, VVF sẽ phát triển thành một ngân hàng đầu tư thực thụ với nhiều hoạt động phong phú phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư tài chính, thực hiện các dịch vụ về tài chính.

Theo TTXVN

 

Kết nối để cập nhật tin mới nhất

www.webbaohiem.net