Lãnh đạo Bảo Minh khẳng định sẽ mở thêm các trung tâm trên cả nước.- Dưới sự hỗ trợ của đối tác chiến lược là tập đoàn AXA (Pháp), Bảo Minh đã thành lập Trung tâm bồi thường xe ô tô TP.HCM. Trung tâm chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/03/2010, với chức năng tổ chức và thực hiện công tác giám định bồi thường trong phạm vi TP.HCM

Với việc ứng dụng phần mềm BEST (phần mềm quản lý nghiệp vụ), Trung tâm này  đã xử lý 2010 vụ giám định bồi thường trong vòng ba tháng.
Nghị định 41 bắt buộc phải bồi thường cho khách hàng trong vòng 15 ngày kể từ khi khách hàng chuyển cho công ty bảo hiểm đầy đủ giấy tờ, nhưng hiện nay TTBT giải quyết các vụ bình thường chỉ trong 3-5 ngày).

Ngoài ra, Bảo Minh đã hợp tác với 20 garage chính hãng được phân bố đều khắp địa bàn TP.HCM nên khi gặp sự cố việc xử lý rất nhanh chóng. Bảo Minh cho biết sẽ mở rộng mô hình này trên địa bàn cả nước.

PV
Báo Khoa học Đời Sống Online

Kết nối để cập nhật tin mới nhất

www.webbaohiem.net