Bức tranh thị phần bảo hiểm quý I/2017

Theo báo cáo tổng quan thị trường bảo hiểm ba tháng đầu năm 2017, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 21.874 tỷ đồng, tăng trên 19% so với cùng kỳ 2016. Trong khi đó, thị phần doanh thu không có nhiều thay đổi.

thi-phan-bao-hiem-quy-1-2017

Theo (Vietnambiz)