[email protected] Tham gia bao hiểm xã hội lần đầu

Công ty em thành lập từ năm 2006, chưa làm thủ tục tham gia BHXH và BHYT cho nhân viên. Do tình hình lao động của công ty không ổn định, thường xuyên thay đồi nên cty không có ký hợp đồng cho nhân viên. Hiện nay cty của e đã ổn định nên tiến hành đăng ký thang bảng lương và thủ tục làm bảo hiểm cho nhân viên.Theo hồ sơ quy định thì e thấy có yêu cầu bảng lương có ký nhận của nhân viên, nhưng tất cả những nhân viên trước đây đều đã nghỉ việc. Vậy giờ công ty của e phải giải trình như thế nào và bảng lương cũ thì phải giải quyết như thế nào?Xin cám ơn
Khi tham gia BHXH lần đầu Công ty cần trình quyết định thành lập Công ty và làm thủ tục đăng ký đóng BHXH theo mẫu 02a_TBH kèm theo HĐLĐ. Như vậy thủ tục tham gia BHXH đã đầy đủ.

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here