[Báo cáo phân tích] KIS: Triển vọng ngành bảo hiểm

Nguồn : KIS – CTCP KIS Việt Nam

Ngành : Bảo Hiểm

Download : Báo cáo cập nhật ngành bảo hiểm

* Bảo hiểm nhân thọ:

– Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 5 tháng đầu năm đạt 22.790 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

– Quy mô thị trường kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng nhanh nhờ: Thu nhập khả dụng của người dân cải thiện; Nhận thức về việc đề phòng các biến cố bất ngờ được nâng cao; Sản phẩm bảo hiểm đa dạng kết hợp cả 3 yếu tố: bảo hiểm, tích lũy, đầu tư phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau của khách hạng; Các chính sách lương hưu kém hấp dẫn không đảm bảo cuộc sống khi về hưu.

Xem thêm: bảo hiểm nào tốt cho bé, bảo hiểm thai sản Bảo Việt, bảo việt an gia

* Bảo hiểm phi nhân thọ:

– Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thị 5 tháng đầu năm đạt 15.946 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ.

– Mảng bảo hiểm xe cơ giới , bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tài sản & thiệt hại là động lực tăng trưởng chính, nhờ: Kinh tế tăng trưởng tốt, nhu cầu đầu tư tư nhân và đầu tư cơ sở hạ tầng cùng với sự phát triển của mạng lưới logistic, đã tăng nhu cầu bảo hiểm mảng tài sản và xe cộ; Tỷ lệ thất nghiệp giảm, số lượng lao động tăng, góp phần tăng mua bảo hiểm sức khỏe dành cho cán bộ công nhân viên; Thu nhập người dân cải thiện, các chính sách giảm thuế đối với ô tô nhập khẩu, đã kích thích nhu cầu nhu cầu mua sắm các phương tiện xe hơi của các hộ gia đình

– Bảo hiểm phi nhân thọ vẫn được kiểm soát bởi các doanh nghiệp Việt Nam nên giảm mức độ cạnh tranh.

Theo (ĐTCK)