(HNM) - Đề nghị luật sư cho biết, người lao động nghỉ việc do chấm dứt hợp đồng lao động, nay muốn được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì làm thủ tục ở đâu? Hồ sơ gồm những gì? Trần Văn Trúc.

Luật sư Vũ Thái Hà (Công ty Luật TNHH YouMe, ĐT: 0913.55.99.44; website: www.youmevietnam.com) trả lời:
- Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải đáp ứng các điều kiện hưởng bảo hiểm quy định tại Điều 15 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12-12-2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp (Nghị định số 127/2008/NĐ-CP) như sau: Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong vòng hai mươi bốn tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; đã đăng ký với cơ quan lao động khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động.

Thủ tục đăng ký và hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp được quy định tại Điều 9 Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 127/2008/NĐ-CP, gồm các bước sau:

a) Trong thời hạn bảy ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động phải trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc để đăng ký thất nghiệp;

b) Trong trường hợp ốm đau, thai sản, tai nạn, thiên tai, dịch họa thì người lao động có thể được gia hạn nhưng nhiều nhất không quá ba mươi ngày kể từ ngày hết hạn đăng ký thất nghiệp theo quy định được đăng ký thất nghiệp.

Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: Đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp; bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo đúng pháp luật. Đồng thời, người lao động phải xuất trình sổ Bảo hiểm xã hội có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp. Người lao động bị thất nghiệp phải nộp đầy đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn mười lăm ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp. Trong trường hợp ốm đau, thai sản, tai nạn, thiên tai, dịch họa thì người lao động có thể được gia hạn nhưng nhiều nhất không quá ba mươi ngày kể từ ngày hết hạn nộp đủ hồ sơ bảo hiểm theo quy định.

Báo Hànộimới

đào tạo anziif

Kết nối để cập nhật tin mới nhất

 

www.webbaohiem.net