Kinh doanh

Phí bảo hiểm chiếm tỷ trọng quá thấp trong GDP của VN

Phí bảo hiểm chiếm tỷ trọng quá thấp trong GDP của VN

Việc tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương đã mang đến cho nền kinh tế Việt Nam rất nhiều cơ hội phát triển trong đó có cả ngành Bảo hiểm. Tuy nhiên, khung pháp lý cho thị trường bảo hiểm chưa hoàn thiện là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp (DN) bảo hiểm khi VN tham gia vào các hiệp ước tự do thương mại đa phương.

Kết nối để cập nhật tin mới nhất

www.webbaohiem.net